DSA (en kasse) – Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedsfond Klik her og få hjælp til at vælge boks

Kontakt anbefaling af en kasse Undgå alvorlige økonomiske problemer med medlemskab af en ledighedsfond.

Hvis du mister dit job på grund af finanskrisen eller af andre grunde, og du ikke er medlem af en kasserer, kan du ende med store økonomiske problemer. En arbejdsløshedsfond fungerer som en forsikring, der træder i kraft, når du mister dit job og har brug for økonomisk hjælp til  at komme igennem de hårde tider.

I denne artikel fremhæver vi det billigste tilfælde i Danmark, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedsforsikring. Ud over generel information om DSA-tilbud, samt et overblik over DSA’s historie og værdier. Ud over dette får du også relevante oplysninger om de betingelser, du skal møde, før du kan blive medlem.

En kasse er din værgeengel

DSA (en kasse) - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedsfond Klik her og få hjælp til at vælge boks

Før vi kommer til, hvem DSA er, og hvad den kan tilbyde, begynder vi med en kort introduktion af konceptkonceptet til en arbejdsløshedsfond.

Faktisk fungerer en boks som en forsikring, der træder i kraft, når du mister dit job. Et opsigelse eller opsigelse kan være en katalysator for dybe ændringer i dit liv, og derfor er det vigtigt at have et sikkert fundament. Dette fundament giver a-boksen i form af økonomisk bistand og kompetent rådgivning, så du kan komme godt i dit arbejdsliv.

For at være berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse og andre finansielle tjenesteydelser kræver de fleste kasser dig at være medlem for et år. Med andre ord bør du overveje et a-kasse-medlemskab som en forebyggende indsats, der sparer dig for den økonomiske kløft, hvis du mister din primære indtægtskilde. Samtidig er det et krav om at blive optaget i en ledighedsfond, at du allerede er i arbejde.

Som medlem af en a-boks vil du blive opkrævet et fast månedligt gebyr. Beløbet afhænger dels af den boks du vælger, og de finansielle tjenester, du betaler. Det samlede beløb kan dog trækkes fra skatten. Findbilligfagforening

 

DSA’s a-kasse kun til bestemte professionelle grupper

DSA medlemmer er primært i de professionelle grupper af fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, radiologer, jordemoder og ergoterapeuter. DSA har eksisteret siden 1942 og blev etableret efter anmodning fra en dansk sygeplejerskeboks [2]. Dette betyder, at selv om DSA oprindeligt var sygeplejersker, har organisationen siden indarbejdet nye erhverv. Senere, hvor ergoterapeuter og fysioterapeuter sluttede sig i 2006.

Bureau of Labor har lavet en oversigt over danske kasser, der viser DSA-kassen ved. Den 1. oktober 2009 havde 79.015 medlemmer, og en medlemstilfredshed gennem bestyrelsen 67 procent. Siden 2009 har DSA oplevet tilknytningsvækst, og boksen tæller derfor 81.562 medlemmer i 2010 [3].

DSA er den billigste kontant i Danmark, da kontantforsikringer koster 4.368 kr. I et år, mens førtidspension og pensionstilskud forlader prisen til 9.636 kr. I et år.

Lidt om DSA værdier

DSA (en kasse) - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedsfond Klik her og få hjælp til at vælge boks

Som nævnt ovenfor har DSA adgangskriterier, der afgrænser en tabel for medlemmer af bestemte faggrupper. A-boksen er en af ​​de såkaldte “gule bokse”, som er politisk uafhængig og kun understøttet af medlemmernes professionalisme.

DSA har etableret et sæt værdier og mål for sine bestræbelser på sine medlemmer:

  • DSA vil give sine medlemmer en unik arbejdskamp, ​​der er mandat af rådgivning fra uddannede sundhedskonsulenter.
  • DSA tilbyder sine medlemmer fuld adgang til den digitale jobsøgning.
  • DSA tilbyder en hurtig og kvalificeret forsikringstjeneste
  • DSA er udarbejdet med hjælp fra socialarbejdere, hvis et af DSA-medlemmer bliver eller kommer ind i det sociale system.
  • DSA giver sine medlemmer mulighed for at få råd fra fagfolk specialiseret inden for områder som førtidspension, forsikring og social lovgivning.
  • DSA holder medlemsmøder landsdækkende
  • DSA yder bistand til at sikre medlemmets rettigheder i forbindelse med sygdom og barselsorlov.

Som værdier og mål for DSA demonstrerer, er DSA meget mere end en boks. Finansiel bistand ledsages af kompetent rådgivning og en bred vifte af tilbud, der kan hjælpe dig mere, hvis du mister dit job.

Flere oplysninger om DSA’s a-kasse

DSA samarbejder med seks faglige organisationer, blandt andet Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygepleje Råd, Ergoterapeutforeningen, Dansk Radiologforbund og Jordemoderforeningen.